Деньги Из Воздуха?

Международная экологическая программа
Хочешь узнать Как?
Пиши: 2363590@bk.ru и читай
Помогая другим ты поможешь себе
 
   
  2363590@bk.ru
 
 
 
     
 
Тебе интересно, как я разбогател, продавая Воздух? Нажимай сюда, читай и повторяй мой успех!
 
   
 
 
 

Вывод государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

 

Версия для скачивания в pdf-формате.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7
тел.: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного
санітарного лікаря України
Г. Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.04.2007р. № 05.03.02-03/ 20421

Прилади, згідно з додатком._________________________________________________________________
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

кодУКТЗЕД: 8415;_________________________________________________________________________
(код за ДКПП. код за УКТЗЕД. артикул)

побут та промисловість_____________________________________________________________________
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма «Vollara (EcoQuest) International», 31 ОТ, Elmer Сох Drive, Grenevillc TN, США.,__________________________
(країні, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

TOB «Альпійське повітря», Україна, 02100, м.Київ, вул.Краківська,! 1/А, код за ЄДРПОУ 33740210.,________
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

-_______________________________________________________________________________________
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: В залежності від умов використання електронних систем очищення повітря контролювати концентрацію легких аероіонів згідно СН № 2152-80 "Санитарно-гигиенические нормы ионизации производственных и общественных помещений», СЕП - згідно ГОСТ 12.1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", концентрацію озону і оксидів азоту згідно ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», рівні ЕМП згідно ДСанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля"; Зволожувачі повітря PurSonic Mister, Living Sunshine, Living Water 3: рівні ЕМП згідно ДСанПіН №239-96, ГОСТ 12.1.006-84. Мікроклімат у виробничих приміщеннях контролювати відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», в житлових приміщеннях згідно з «Методичесике указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий» №2295-81; Очищувачі води Living Water 3, All-ln-One Handheld Model Showerhead Premium: Концентрацію озону контролювати згідно ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», рівні ЕМП згідно ДСанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". Іонізуючі випромінення контролювати у відповідності до СН № 4557-88 "Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання в виробничих приміщеннях"; Приставка до пральної машини Laundry Pure: рівні ЕМП повинні відповідати ДСанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

Іонізуючі випромінення контролювати у відповідності до СН № 4557-88 "Санітарні норми ультрафіолетового
випромінювання в виробничих приміщеннях"; Іонізуюча зубна щітка Ionic Toochbrush hyG IONIC: за санітарно- хімічними, мікробіологічними, токсикологічними та клінічними показниками засоби для механічного очищення органів ротової порожнини зубні щітки відповідають вимогам СанПиН 1.2.676-97

"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"_______
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Використовувати згідно з вимогами фірми-виробника. Використовувати електронні системи очищення повітря Fresh Aіг в відповідних приміщеннях при перевищенні приведених вище регламентів в присутності людей забороняється.
Встановлення в житлових, суспільних та промислових приміщеннях систем очищення повітря повинно проводититись при умові контролю за концентрацією озону та оксидів азоту в зоні постійного перебування людей. Систему очищення

повітря Fresh Aіг в режимі озонування заборонено експлуатувати в присутності людей._________________
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прилади, згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: визначається ресурсами виробу

Повинна бути надана етикетка.______________________________________________________________
(інформація шоло етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Два роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

відсутні__________________________________________________________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

відсутні__________________________________________________________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При поточному
державному санітарно-епідеміологічному нагляді контролювати: концентрацію легких аероіонів згідно СН № 2152-80"Санитарно-гигиенические нормы ионизации производственных и общественных помещений», СЕП- згідно ГОСТ 12,1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", концентрацію озону і оксидів азоту згідно ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», рівні ЕМП згідно ДСанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". При використанні в житлових приміщеннях не повинні в обслуговуємому просторі створювати концентрації озону - більше 30 мкг/м.куб., діоксиду азоту - не більше
0.04 мі куб.м.. легких аероіонів з рухомістю К більше 0.5 емки. В с не більше 50 000 іонів в см.куб. повітря.__
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепілнагляді)


Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзесва АМН України

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

 02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел: (044) 559-73-73
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, WWW)

№ 1480 від 23.04.2007 p.______________________
(№ протоколу, дата його затвердження)

Сердюк A.M.

Додаток до Висновку № 05.03.02-03/2042 від 24.04.2007р.
державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

 

 

 

№ п/п

Назва виробу

Модель

Код УКТЗЕД

Виробник

1.

Очищувач повітря

Fresh Air 2.1
Fresh Air TO GO
Fresh Air Spectrum
Fresh Air Baddy
Ml1500B
Eagle 5000 EF
Ozone Blaster
EPI +
Breeze AT
Living Proof 4
Refresh! 2
Fresh Air DuctwoRx. 9" Fresh Air Mini-uclwoRx QUBE


8415

Фірма «Vollara (EcoQuest) International». 310Т.
Elmer Сох Drive. GrenevilleTN. США.

2.

Зволожувач повітря

PurSonic Mister
Living Sunshine

3.

Очищувач води

Living Water 3

 

 

All-ln-One Handheld Model Showerhead Premium

4.

Приставка до пральної машини

Laundry Pure

5

Іонізуюча зубна щітка

Ionic Toochbnish hvGIONIC

 

Голова експертної комісії А. М. Сердюк


 
 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Полезные статьи:

 
"Ядовитый" воздух.
Эта опасность подстерегает жителей многих городов, особенно промышленных. Почти каждый второй россиянин дышит воздухом, в котором вредные вещества превышают предельно допустимые концентрации.
Читать далее...
 

  Бизнес, в котором ещё нет конкуренции
В условиях кризиса, многие предприниматели ищут новые интересные направления, свободные ниши бизнеса, и если Вы сейчас читаете эти строки, то возможно Вы тоже относитесь к их числу.
Читать далее...
 
Использование озона для очищения воздуха
Ученые давно осознали важность озона как природного антимикробного вещества. В частности он широко используется для уничтожения вредных бактерий, плесени, вирусов ...
Читать далее...
 

Обязательно просмотри:

 
Видео-материалы:

 

Презентации:
 
Сертификаты:
 
tags: выгодный бизнес, идеи бизнеса, идеи малого бизнеса, доходный бизнес, свое дело, воздухоочистители, ионизаторы, озонаторы климатический комплекс, генератор природных процессов, новый бизнес, выгодный бизнес, идеи бизнеса, ионизатор,озонатор, фреш аир, климатический комплекс, Fresh Air, купить воздухоочиститель, очиститель воздуха, воздухоочиститель Fresh Air, очиститель воздуха, wallara, эко квэст, свое дело, mail.ru, млм компания, ситевой бизнес, дополнительный доход, начать свое дело, айвон, Amway,бизнес без потерь
 
 
  Разработка сайта:
© 2009, Студия ArtFish